29
شهریور
استخدام راننده ( پایه یک)
دسته بندی:

  استخدام راننده ( پایه یک)  شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان در نظر دارد نسبت به استخدام تعداد معدودی راننده پایه یکم واجد شرایط اقدام نماید متقاضیان می توانند با…