اعضای هیات مدیره شرکت آبادان

اصغر سلطانی

اصغر سلطانی

مدیر عامل
تحصیلات
کارشناسی-علوم سیاسی
رزومه

• مشاور فنی مهندسی و اقتصادی معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران

• مسئول فاینانس پروژه های مربوط به حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیکی تهران

• عضو هیئت مدیره شرکت جامع مطالعات حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

• عضو هیئت مدیره شرکت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران

• مشاور معاون وزیر بازرگانی و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران G.T.C

• عضو موظف هیئت مدیره شرکت خیبر

• مدیر کل دفتر حقوقی شرکت بازرگانی دولتی ایران

• رئیس ستاد مستند سازی املاک و مستغلات شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت های تابعه

• عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت حمل و نقل بزرگ ایران وابسته به وزارت بازرگانی

• رئیس کمیته تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت های تابعه

• کارشناس مسئول بیمه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

• رئیس گروه آموزشی – فرهنگی مرکز پژوهش های غلات

• رئیس گروه مطالعات اقتصادی – اجتماعی مرکز پژوهش های غلات

• عضو هیئت ممیزی پژوهشی مرکز پژوهش های غلات

• مدیر دفتر حقوقی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

• مشاور شرکت در یایی و بندری خلیج پژم

• عضو موظف شرکت حمل و نقل چند وجهی سایپا لجستیک

• مدیر عامل شرکت حمل و نقل بین المللی و خدمات دریایی آبادان

 

پیمان نوری

پیمان نوری

رئیس هیئت مدیره - غیر موظف
محمد برهانی پور

محمد برهانی پور

عضو هیئت مدیره - غیر موظف

بارهای حمل شده (تن)
مشتریان در سراسر ایران
وسایل نقلیه
افزاد در تیم ما