5
بهمن
آگهی مزایده فروش تعداد 23 دستگاه تریلرمستعمل نسل قدیم و 3 دستگاه اتاق بار کفی 1924 مازاد کد مزایده 401/003
دسته بندی:

آگهی مزایده فروش تعداد ‪23‬دستگاه‬ ‫تریلرمستعمل نسل قدیم‬ ‫و ‪ 3‬دستگاه اتاق بار کفی ‪ 1924‬مازاد‬ ‫کد مزایده ‪401/003‬‬ ‫شرکت حمل ونقل وخدمات دریایی آبادان درنظردارد تعـداد ‪23‬‬ ‫دستگاه تریلرمستعمل نسل قدیم و‪…

24
دی
مزایده تعداد 20 قلم از اقلام اسقاطی ،مستعمل و نو (مازاد).کد مزایده 401/002
دسته بندی:

مزایده تعداد 20 قلم از اقلام اسقاطی ،مستعمل و نو ،مازاد.کد مزایده 401/002 شــركت حمل ونقل وخدمات دريايى آبادان درنظردارد تعـداد 20 قلم ازاقـلام اســـقاطـى ، مستعمل و نو مختلف مازاد خـودرا بابهره…

حقوق و وظايف متصدّى حمل و نقل
دسته بندی:

حقوق و وظايف متصدّى حمل و نقل متصدّى حمل و نقل که مسؤوليت حمل کالائى را از نقطه‌اى به نقطه ديگر بر عهده دارد داراى حقوق و وظايفى است که در ماده ۳۸۴…