تماس باما

دفتر مرکزی : تهران – بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) – کیلومتر 5-شرکت حمل ونقل و خدمات دریایی آبادان

تلفن مدیریت: 66806510-021
تلفن پرداخت پسکرایه رانندگان : 66821292-021
تلفن واحد بازرگانی : 66808716-66817154-021
فکس : 66808718-021
پست الکترونیک : info@abadanco.com
ثبت پیشنهادات ،انتقادات، شکایات

جهت بهبود کیفیت کار ما، خواهشمند است پیشنهادات ،انتقادات و یا شکایات خود را برای ما ارسال نمایید.

دفتر مرکزی
  • دفتر مرکزی : تهران - بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) - کیلومتر ۵-شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی

  • 021-66806510