21
خرداد
تمدید مزایده فروش
دسته بندی:

  تمدید مزایده فروش املاک مازاد بندرعباس کد مزایده (01/403) نظر به تمدید مزایده شماره 01/403 (شماره سیستمی) 2003091667000001 در رابطه با فروش تعدادی از املاک شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی…