أخذ مجوز بزرگ مقیاس هوشمند

ارسال شده توسط ابراهیم زراوشان
دسته بندی:

در سایه تلاش و پیگیریهای مدیریت ،

شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان موفق به دریافت مجوز بزرگ مقیاس هوشمند در زمینه حمل و نقل گردید و از این تاریخ شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان قادر به صدور بارنامه آنلاین در سراسر کشور  می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید