ارسال شده توسط ابراهیم زراوشان
دسته بندی:

درسایه تلاش و پیگیریهای مستمر مدیریت ،

شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان موفق به أخذ پروانه تأسیس مرکز تخصصی خدمات یادگیری فنی و حرفه ای در رشته حمل و نقل گردید.

دیدگاهتان را بنویسید