شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان

شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان

شرکت حمل و نقل آبادان

بزرگترین حمل و نقل جاده ای کشور

پیشرفته ترین ناوگان روز دنیا

شرکت حمل و نقل آبادان layer

حمل گندم به سراسر نقاط کشور

شرکت حمل و نقل آبادان layer

حمل سریع و مطمئن

دسترسی آسان به شعبات آبادان در سراسر کشور

lorem ipsum dolor sit layer
lorem ipsum dolor sit layer
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit

ثبت شکایات

ارسال پیغام


به سامانه رسیدگی به شکایات شرکت حمل و نقل آبادان خوش آمدید


با سلام و ادب
چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات این سازمان در زمینه های نقض قوانین، عدم انجام وظیفه ، اطاله رسیدگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات شکایتی داشته و شخصاً ذینفع آن بوده و از این سازمان خواهان رسیدگی برای احقاق حق خود باشید و یا به عنوان يك شهروند آگاه با حس مسئوليت اجتماعي از سو جريان اداري نظير تضييع اموال عمومي، دولتي ، منابع طبيعي و محيط زيست، وجود فساد و جرم و يا ديگر تخلفات اداري اطلاعاتي داريد،ميتوانيد شكايات و يا اطلاعات خود از اين گونه سو جريانات را از طریق فرم موجود در این صفحه ارسال نمایید تا وفق مقررات به آن رسيدگي شود. بديهي است دريافت شكايات و اعلامات مندرج در بند الف ماده 2 قانون سازمان بازرسي كل كشور خارج از اين سيستم و از طريق مكاتبه، دورنگار(فاكس)، تماس با شماره های موجود در ذیل این نوشته و يا مراجعه حضوري به سازمان نيز امكان پذير است..

تلفن : 66806510-021
فکس : 66808718-021
پست الکترونیک : info@abadanco.com
حرکت به بالا