آغاز دهه کرامت بر تمام مسلمانان جهان مبارک باد

ارسال شده توسط ابراهیم زراوشان
دسته بندی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سخنان مقام معظم رهبری حفظه الله؛ در موضوع «عزت» و «کرامت»

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العـظمی خـامنه ای(حفظه الله) در مناسبتهای مختلف پیرامون موضوع «عزّت» و «کرامت» مطالب ارزشمندی را ایراد فرموده اند که به مناسبت دهۀ کـرامت در ماه ذی القعده به برخی از آنها اشاره می شود.

کرامت امت اسلامی، برآمده از ایمان، تـوکل و بصیرت

بی شک دوران کنونی، دوران بـیداری و هـویّت یابی مسلمانان است؛ این حقیقت را از خلال چالشهایی که کشورهای مسلمان با آن روبه رو شده اند نیز به روشنی می توان دریافت. درست در همین شرایط است که عزم و ارادۀ متّکی به ایمان و توکل و بصیرت و تدبیر، می تواند ملّتهای مسلمان را در این چـالشها به پیروزی و سرافرازی برساند و عزّت و کرامت را در سرنوشت آنان رقم زند. جبهۀ مقابل که بیداری و عزّت مسلمانان را بر نمی تابد، با همۀ توان به میدان آمده و از همۀ ابزارهای امنیّتی، روانی، نظامی، اقتصادی و تـبلیغاتی بـرای انفعال و سرکوب مسلمانان و به خود مشغول ساختنِ آنان بهره می گیرد

علم، عامل اصلی اقتدار و کرامت

اینکه ما روی علم تکیه می کنیم، فقط به جهت احترام آرمانی به علم نیست – که البته ایـن خـودش یک نقطۀ مهمی است؛

اسلام برای علم ارزش ذاتی قائل است – لیکن علاوۀ بر این ارزشِ ذاتی، علم قدرت است. یک مـلت بـرای اینکه راحت زندگی کند، عزیز زندگی کند، با کرامت زندگی کند، احتیاج دارد به قدرت. عامل اصلی که به یک ملت اقتدار می بخشد، علم است. علم، هم می تواند اقتدار اقتصادی ایـجاد کنـد، هـم می تواند اقتدار سیاسی ایجاد کنـد، هـم مـی تواند آبرو و کرامت ملّی برای یک ملت در چشم جهانیان به وجود بیاورد. یک ملت عالم، دانا، تولید کنندۀ علم، در چشم جامعۀ بـین المللی و انـسانها طـبعاً با کرامت است. پس علم علاوه بر کرامت ذاتـی و ارزش ذاتـی، این ارزشهای بسیار مهمِ اقتدارآفرین را هم دارد.

مردم سالاری دینی، اوج عزّت و کرامت ملّی

ملتهای مسلمان هم اگر می خواهند بدانند جـمهوری اسـلامی چـه می گوید و داعیۀ او چیست، بدانند ما داعیه مان این است: ما از اسـلام صرف نظر نمی کنیم؛ احکام الهی و شریعت الهی را که شریعت اسلامی است، در همۀ امور زندگی مان واجب الاتّباع می دانیم؛ تلاش و سـعی مان هـم ایـن است که به این برسیم. چهارچوب و قالب ما برای ورود در این مـیدان هـم مردم سالاری دینی است. مردم باید بیایند انتخاب کنند. قانون گذار را که بر این اساس قانون خواهد گـذاشت، بـایستی مـردم معین کنند. مجری را باید مردم معین کنند. همه چیز با انتخاب مـردم، بـا حـضور مردم، با عزّت مردم و کرامت مردم است.

استقلال ملّی ضامن حفظ کرامت انسانی

بـدانید یـک مـلت وقتی می تواند از کرامت خود، از عزّت خود، از موجودیت خود به معنای واقعی کلمه دفاع کـند کـه مستقل و متّکی به خود، متّکی به نیروی خود و به ارادۀ خود باشد و با تـوکّل بـه خـداوند متعال آمادگی را همیشه حفظ کند. روز به روز ملت ایران به توفیق الهی این آمادگی را بـیش تر خـواهد کرد و یقیناً دشمنان نظام جمهوری اسلامی از تهدید خود، از توطئۀ خود، از بددلی و بدخواهی خـود، هـیچ طـرفی نخواهند بست.

کرامت و عزّت در گرو ظلم ستیزی

امت اسلامی باید به خروش آید و سران اسـلامی بـاید خشم ملتهای خود را به رخ رژیم غاصب بکوبند. دست دولت آمریکا نیز به خون ملت مظلوم فلسطین آغشته اسـت. بـه پشتیبانی آن دولت مستکبر و طغیان گر است که صهیونیستها با گستاخی، مرتکب این جنایتهای نابخشودنی می شوند، ملتها و دولتهای اسـلامی نـدای مظلومیت فلسطینیان مظلوم را به سراسر جهان برسانند و وجدانهای خفته را بیدار کنند! آیـا مـلت آمریکا می داند که زمامدارانش این گونه همۀ حـرمتهای بـشری را در پیـش پای صهیونیستها قربانی کرده اند؟ آیا ملتهای اروپایی باخبرند کـه تـسلّط سرمایه داران صهیونیست بر کشورهای آنان، کار سیاستمدارانشان را به کجا کشانده است؟

و این تصادف و اتـفاق نـیست که هم زمان با این جـنایتهای نـظامی، در گوشه دیـگر از جـغرافیای زیـر سیطرۀ استکبار، برترین مقدسات اسلامی دسـتخوش تـعرّض می شود و قلمهای پلید و سیاستهای شیطانی حامی آنها، ساحت مقدس حضرت رحمه للعـالمین را کـه همۀ بشریت وامدار پیام الهی او و ذات مـقدس اوست، مورد هتک و اهـانت قـرار می دهند، آری این اسلام عزیز اسـت کـه با پیام رهائی بخش و ظلم ستیز خود و با برانگیختن روح کرامت و عزّت در انسانها و ملتها، مستکبران را بـه وحـشت انداخته و آتش کینۀ ملتهای مـسلمان را در دل آنـان مـشتعل ساخته است

کـرامت، بـرآمده از انقلاب اسلامی ایران

مـلت ایـران به برکت انقلاب توانست با کرامت خودش آشنا شود، بیندیشد، تصمیم بگیرد و اقدام و انـتخاب کـند. خوشبختانه ایمان عمیق ملت ایران بـه مـبانی اسلامی بـه طور طـبیعی مـردم سالاری را بر پایۀ تفکّرات دیـنی استوار کرد، که بهترین شکل مردم سالاری هم همین است. در چارچوب ارزشهای اسلامی و دینی است کـه مـی توان به طور مطلق از مردم سالاری حمایت کرد، و ایـن بـه طور طـبیعی در کـشور مـا پیش آمد؛ چـون مـردم ما مؤمنند و ایمانشان سطحی نیست.

ملّت ایران در نقطۀ اوج کرامت

حقیقتاً ملت ایران از لحاظ شاخصهای شخصیتی، کـرامتی و ارزشـی در نـقطۀ اوج اند؛ منیع الطبع، باگذشت، باایمان، عازم، دارای شـجاعت و آمـادۀ بـرای فـداکاری. قـبل از انـقلاب، هیچ کس این ها را بـه خوبیِ امام نمی فهمید. نخستین کسی که از شخصیتهای برجسته، این خصوصیات را در مردمِ ما شناخت و روی آنها تکیه کرد، امام بزرگوار ما بود. همان وقت من با بعضی از بزرگان تماس می گرفتم و چیزی مـی گفتم؛ امـا آنها تقصیر را گردن مردم می انداختند: مردم نمی آیند، مردم نمی کنند، این مردم را ول کنید. امام در نقطۀ مقابل آنها، این مردم را شناخت؛ به این مردم اعتماد کرد و با این مردم صادقانه حـرف زد.

دفـاع از شرف و کرامت با همۀ توان

کسانی که به عزّت مردم ایران و استقلال کشور و شرف و کرامتی که این ملت برای آن ارزش قائل است، اهمیت نـمی دهند، آن روز و امـروز و در طول سالها، همیشه با تـوصیه های نـاجوانمردانه و بُزدلانۀ خود سعی کرده اند ملت ایران را ذلیل و ضعیف کنند؛ همیشه هم تکیه شان به این است که ما نمی توانیم! در دل خودشان ضعف موج می زند؛ اما ایـن را بـه ملت ایران نسبت مـی دهند. در دل خـودشان فروغ ایمان نیست؛ این را به مردم مؤمن نسبت می دهند. این جفای به مردم مؤمن است. ملت ما ثابت کرده آنجایی که پای شرف، کرامت و دفاع از ارزشهای کشور و ارزشهای والای اسلامی در مـیان اسـت، از همۀ توان خود استفاده و دشمن را مغلوب می کند.

اسلام، مایۀ عزّت، افتخار و کرامت

ایران اسلامی به برکت اسلام، عزّت پیدا کرده است؛ به برکت اسلام از زیر سلطۀ بیگانگان خارج شده اسـت؛ بـه برکت اسـلام دلهای مردمش به هم نزدیک شده اند و به برکت اسلام به خیلی از آن خیراتی که اسلام برای مسلمانان خـواسته، رسیده است. از ایران اسلامی و از میان این امّت، آنچه که ما بـرای بـرادران مـسلمانمان در سراسر عالم می خواهیم، این است که دولتها و ملتها به اسلام به چشم نجات بخش نگاه کنند و آن را مایۀ عـزّت و افـتخار و کرامت خودشان بدانند. این چیزی که دشمنان اسلام خواسته اند به بسیاری از افراد در دنـیای اسـلام بـباورانند که اسلام مایۀ عقب افتادگی و سرافکندگی آنهاست، یک تلقین شیطانی است. این، تلقین کسانی است کـه خواسته اند امّت اسلامی را از اصل خودش جدا کنند، تا بتوانند به راحتی بر او فرمان برانند.

ملّت ایران، شایستۀ تکریم و احترام

[دشمنان ملّت ایران] خودشان هم می دانند که حقوق بشر در بسیاری از مـناطق مربوط به خود آنها، بیش از همه جای عالم نقض می شود. خودشان هم می دانند که آنچه راجع به جمهوری اسلامی در زمینۀ نقض حقوق بشر می گویند، دروغ و تهمت است. خودشان هم می دانند کـه تـهمت کمک به تروریسم، به خود آنها بیش تر می زیبد تا به جمهوری اسلامی. خودشان هم می دانند که ملت سرافراز ایران، شایستۀ احترام و تکریم است. ملتی است که عظمت و کرامت خود را در عـمل ثـابت کرده است، نه در ادعا و توقع از این و آن.

وحدت امت اسلامی، مایۀ عزّت و کرامت

ما توصیه مان به دولتهای خلیج فارس و همسایه ها این است که دشمن را ببینند؛ دشمن را بشناسند؛ کید دشـمن را بـشناسند؛ دست دشمن را بشناسند و بدانند کیست که می خواهد در این منطقه اختلاف بیندازد؟ این اختلاف، بیش تر به ضرر خود آن هاست. حوادث دو، سه سال پیش منطقه را دیدید؟ دیدید نتیجۀ کمک به عراق چه شد؟ نـتیجۀ حـضور قـدرت مندانۀ آمریکا و انگلیس و دیگران را در این مـنطقه دیدید؟ چـقدر مـنطقه و دولتهای جنوب خلیج فارس تحقیر شدند و هنوز هم می شوند! ملتها چقدر تحقیر شدند! علاج همۀ این ها، اتحاد کلمه است. و الّا دولت ایـران کـه از چـیزی نمی ترسد. ملت ایران هم از چیزی نمی ترسد. ما در انـقلاب مـتولّد شدیم، با انقلاب پیش رفتیم و در مقابل دشمنی ها رشد کردیم. بیش تر از آنچه که دنیا تا امروز با ما دشمنی کـرده اسـت، مـمکن نیست با کسی دشمنی کرد. با کدام ملت این قدر دشـمنی کرده اند؟ با این وجود، ملت ایران مانده است؛ انقلاب مانده است؛ جمهوری اسلامی مانده است و همیشه به فضل الهـی خـواهد مـاند. این، آن پیام وحدت اسلامی است که برای همه، مایۀ عزت، مـایۀ کـرامت و مایۀ آرامش است.

دیدگاهتان را بنویسید