آگهی مزایده عمومی

ارسال شده توسط ابراهیم زراوشان
دسته بندی:

شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان (سهامی خاص) زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طریق مزایده عمومی با وضع موجود و مشخص‌شده در اسناد مزایده به فروش برساند. متقاضیان می¬توانند با مراجعه به نشانی تهران بزرگراه شهید متوسلیان (فتح) نرسیده به پل کن بعد از فتح 29 پلاک 491پایانه مرکزی شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان واحد دبیرخانه محرمانه حراست، از روز دو شنبه مورخ 16/08/1402 لغایت روز پنجشنبه مورخ 1402/08/25 ( همه‌روزه به جز ایام تعطیل) از ساعت 08 صبح لغایت 15 با واریز مبلغ 4/000/000 ریال به شماره حساب جاری 228619126006 بانک ملی ایران(شعبه دریان نو تهران) به نام شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان و ارائه آن، اسناد مزایده را دریافت نموده و ضمن مطالعه ضوابط و رعایت مقررات مربوطه، پیشنهاد قیمت خود را همراه با اوراق تکمیل شده در پاکت‌های در بسته که همراه با اسناد مزایده تحویل می¬گردد قرار داده و از همان تاریخ نشر آگهی تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 1402/08/25 به نشانی تهران بزرگراه شهید متوسلیان (فتح) نرسیده به پل کن بعد از فتح 29 پلاک 491 پایانه مرکزی شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان، واحد دبیرخانه محرمانه حراست، تحویل و رسید دریافت نمایند.

متقاضیان می‌توانند به منظور هماهنگی لازم جهت بازدید املاک مورد مزایده، با شماره¬ تماس¬ 09171614250(آقای حسن پور) و جهت هرگونه سوال احتمالی در زمینه ملک با شماره 09126984553(آقای رضایی) تماس حاصل نمایند. جلسه بازگشایی پاکت‌های مزایده در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1402/08/27 در محل شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادن برگزار می‌گردد. ضمنا اسناد مزایده از طریق سایتwww.ABADANCO.COM  نیز به صورت اینترنتی قابل دریافت می¬باشد که سند واریز وجه ممهور به مهر بانکی می‌بایست ضمیمه اسناد گردد.

دیدگاهتان را بنویسید