انتصاب جناب آقای ابوالفضل بختیاری بعنوان مدیر عامل شرکت آبادان

ارسال شده توسط ابراهیم زراوشان
دسته بندی:

انتصاب جناب آقای ابوالفضل بختیاری بعنوان مدیر عامل شرکت آبادان

دیدگاهتان را بنویسید